Vítejte v motelu Charlie

Vítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu CharlieVítejte v motelu Charlie
Kontaktujte nás telefonicky: 493 597 571 nebo 608 225 419

Historie motelu

 

Historie motelu Charlie - domu čp.16 v Kovači

První zápis na dům čp. 16 v Kovači se objevuje v zápisech do pozemkových knih, kdy smlouvou trhovou ze dne 7. června 1862 č. 3388 byla nemovitost spolu se zahradou, loukami, pastvinami, poli a lesem převedena od Josefa a Kateřiny Podlipných na Josefa a Barboru Řehákovy.

Z dostupných materiálů jsme zjistili, že dům čp. 16 sloužil jako zájezdní hostinec, jemuž byla obnovována živnost hostinská a šenkýřská (spojená s čepováním lihovin), a to již od roku 1873 (možná i dříve), kdy jeho majiteli byli Josef a Barbora Řehákovi.

V materiálech ke sčítání lidu z roku 1921 figurují Karel a Božena Zitovi se synem Emilem. Karlovi Zitovi byla udělena hostinská koncese dne 29. 1. 1914 pod č. 4776.

Od r. 1991 je posledním majitelem domu č.p 16 pan Karel Halfar.